Tips översikt

Tips

Varför behöver man undvika direkt solljus och värme?

Direkt solljus och höga temperaturer bör undvikas så mycket som möjligt. Detta låter ju motsägelsefullt, då både ljus och värme är nödvändigt för tillväxten av växten,  den så kallade fotosyntesen. För bästa tillväxt skall det vara en god klimatbalans mellan temperatur, ljus och luftfuktighet. En växt i direkt solljus och höga temperaturer behöver hög luftfuktighet, vilket ofta saknas i vanliga hem. Utan en kombination av dessa tre element avstannar fotosyntesen delvis eller helt. Överskottsvärmen bidrar till att bladen bränns och för tidigt åldrande genom att knopp och blomutvecklingen går för snabbt och även tendens till att tappa blommor och blad.