Pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Chcemy iść o krok dalej w zrównoważonym rozwoju: wnieść pozytywny wkład w środowisko, od którego zależymy, poprzez wspieranie bioróżnorodności i zrównoważone użytkowanie gruntów i wody.

4. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Target: Pozytywny wkład w środowisko, od którego zależymy

Zrównoważone wykorzystanie zasobów

  • Zrównoważone użytkowanie gruntów i wody
  • Wspieranie bioróżnorodności
biodiversity

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność to zróżnicowane bogactwo form życia występujących na Ziemi (rośliny, zwierzęta, grzyby i mikroorganizmy), które tworzą własne ekosystemy i zasiedlają różne środowiska.

W XX wieku nastąpiła nasilona utrata bioróżnorodności. Zmiana klimatu już teraz wpływa na rozmieszczenie gatunków na całym świecie i będzie miała znaczny wpływ na przyrodę w XXI wieku.

Chrysal bees & Bees for Development (program "Chrysal pszczoły" i "Pszczoły na rzecz rozwoju")

Pszczoły są niezwykle ważne dla przyrody. Pomagają kwiatom i roślinom rozmnażać się, tworząc w ten sposób kluczową część ekosystemu. Niestety, obecnie pszczoły walczą o przetrwanie na całym świecie. W niektórych rejonach nawet całkowicie zniknęły.

Chrysal pomaga zwalczać spadek liczebności pszczół, zarówno w kraju, jak i za granicą. Robimy to, wspierając Pszczoły na rzecz Rozwoju w Afryce. Jest to lokalna inicjatywa, która pomaga biednym rodzinom w Ugandzie i Etiopii zakładać własne ule, zapewniając im w ten sposób środki do generowania bardzo potrzebnych im dochodów. Ponadto w naszej siedzibie w Naarden mamy w naszych ogrodach 3 kolonie pszczół.

Więcej informacji?

Skontaktuj się z Chrysal International lub jednym z naszych oddziałów