Program Chrysal Cares

Twój partner w zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią tego, kim jesteśmy oraz tego jak działamy. Tworzymy przyjazne dla naszych pracowników miejsca pracy, a współpraca z nami wnosi wartość dodaną w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z naszymi partnerami dążymy do wyznaczania standardów ekologicznych w naszej branży.

Dzięki naszym produktom, poradom i procedurom realnie przyczyniamy się do ograniczenia odpadów i zużycia wody na każdym poziomie branży ogrodniczej. W ten sposób staramy się być najlepszym partnerem w zrównoważonym rozwoju.

   

   

Chrysal Cares

Program Chrysal Cares został opracowany w 2009 roku i był początkiem naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od tego czasu wiele się nauczyliśmy. Obecnie nasz program zrównoważonego rozwoju opiera się na czterech filarach:

 1. Walka ze zmianami klimatycznymi
  Neutralność klimatyczna do 2030 roku, następnie dążenie do pozytywnego wpływu na środowisko.
   
 2. Wkład w zrównoważoną gospodarkę
  Dążymy do stosowania zamkniętego obiegu w 50 procentach do roku 2030, a do roku 2040 w 100 procentach.
   
 3. Dbałość o ludzi i naszych pracowników
  Przyczyniamy się do poprawy jakości życia społeczności i jakości miejsca pracy.
   
 4. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne
  Wnosimy pozytywny wkład w ochronę środowiska, od którego wszyscy zależymy.

1. Walka ze zmianami klimatycznymi

Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku, dlatego w 2019 roku zaczęliśmy w pełni analizować nasz ślad węglowy. Cel ten dotyczy całej naszej działalności i wszystkich naszych produktów. Realizujemy go we współpracy z Ecochain. Wiedza o tym jaki wpływ wywieramy na środowisko naturalne jest dla nas ważna, ponieważ dzięki niej rozumiemy w jakim kierunku powinniśmy rozwijać nasze produkty. Dzięki tej wiedzy wiemy również, w jaki sposób możemy pomóc naszym klientom w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

"Walka ze zmianami klimatycznymi"

2. Wkład w zrównoważoną gospodarkę

Problemy związane z tworzywami sztucznymi w środowisku naturalnym oznaczają, że znalezienie bardziej zrównoważonych rozwiązań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Naszym celem jest osiągnięcie zamkniętego obiegu w co najmniej 50% w roku 2030, a w 2040 roku w 100%. Aby to osiągnąć, koncentrujemy się na opakowaniach z obiegu zamkniętego, które są w wykonane są z materiałów pochodzących z recyklingu, które w pełni nadają się do recyklingu lub do ponownego użycia. Ponadto, planujemy stosować wyłącznie surowce pozyskiwane w sposób zrównoważony, minimalizując tym samym ilość odpadów i nie przyczyniając się do zanieczyszczania wód.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

"Wkład w zrównoważoną gospodarkę"

3. Dbałość o ludzi i naszych pracowników

W Chrysal-u dbamy o ludzi. Tworzymy przyjazne miejsce pracy dla naszych pracowników, a ich zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem i bierzemy za nie odpowiedzialność. Wartościami, które cenimy jest równość i poszanowanie różnorodności. Ponadto wspieramy lokalne społeczności oraz ich rozwój. Przyczyniamy się do poprawy jakości ich życia, edukacji oraz zdrowia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

"Dbałość o ludzi i naszych pracowników"

4. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Walcząc ze zmianami klimatycznymi i przyczyniając się do zrównoważonej gospodarki, eliminujemy wszelkie negatywne wpływy, które jako firma wywieramy na środowisko. Chcemy jednak pójść o krok dalej i pozytywnie przyczynić się do ochrony środowiska, od którego jesteśmy zależni, poprzez wspieranie bioróżnorodności i zrównoważone użytkowanie gruntów i wody.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

"Pozytywny wpływ na środowisko naturalne"

Więcej informacji?

Skontaktuj się z Chrysal International lub jednym z naszych oddziałów