Chrysal Bryr sig

Din partner inom hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vem vi är och hur vi arbetar. Vi skapar en omtänksam arbetsplats för våra anställda och adderar värde till våra kunders hållarhetsambitioner. Tillsammans sätter vi en standard för vår bransch.

Vi har ett starkt fokus att reducera avfall och vattenanvändning för varje steg i kedjan, genom våra produkter, råd och protokoll. På så sätt strävar vi efter att vara den mest hållbara partnern.  

 

 

.

.

Overview sustainability pillars

Chrysal Bryr sig: I harmoni med naturen

Vårt Chrysal Bryr sig -program utvecklades ursprungligen 2009 och det var starten på vår hållbarhetsresa. Under det senaste decenniet har vi lärt oss mycket. Med vårt hållbarhetsprogram fokuserar vi på fyra olika pelare:

 

 1. Bekämpa klimatförändringar
  Klimatneutrala till 2030, stäva efter en positiv inverkan efteråt.
   
 2. Bidra till en hållbar ekonomi
  Går mot 50 procent cirkulära till 2030, 100 procent till 2040. 
   
 3. Att bry sig om medarbetare och människor 
  Förbättra liv och arbetsmiljö.
   
 4. Mot en positiv miljöpåverkan 
  Att bidra positivt till den miljö vi är beroende av. 

1. Bekämpa klimatförändringar

Vi siktar på att vara klimatneutrala till 2030 och det är därför vi började att analysera vårt koldioxidavtryck fullt ut under 2019. Detta gör vi för alla våra produkter, verksamheter i samarbete med Ecochain. Det är viktigt för oss att känna till vår påverkan på miljön eftersom det kommer att ge riktigt för framtida produktutveckling och kommer att ge oss insikter på vilka sätt vi kan hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsmål. 

 

För mer information och för våra mål se;

"Bekämpa klimatförändringar"

2. Bidra till en hållbar ekonomi

Den ökade utmaningen med plast i miljön gör att det är mer angeläget än någonsin att hitta mer hållbara lösningar. Till 2030 vill vi vara minst 50% cirkulära och 2040 siktar vi på att vara 100% cirkulära. För att uppnå det fokuserar vi på att ha cirkulära förpackningar som är helt gjorde av återvunnet material. Dessutom kommer vi bara att använda hållbart framställda ingredienser vilket minimerar vårt avfall och bibehåller vattenkvaliteten. 

För mer information, se; 

"Bidra till en hållbar ekonomi"

3. Bry sig om medarbetare och människor

På Chrysal bryr vi oss om människor. Vi skapar en omtänksam arbetsplats för våra anställda genom att se deras hälsa och säkerhet högt samt genom våra ansvar. Vi värdesätter också jämställdhet och mångfald. Dessutom stödjer vi lokala samhällen genom att bidra till deras hälsa och utbildning och genom att stödja lokal utveckling.  

För mer information, se; 

"Bry sig om anställda och människor"

4. Mot en positiv miljöpåverkan

Genom att bekämpa klimatförändringarna och bidra till en hållbar ekonomi eliminerar vi alla negativa effekter vi har på miljön som företag. Men vi strävar efter att ta det ett steg längre och också positivt bidra till den miljö vi är beroende av, genom att stödja biologisk mångfald och möjliggöra hållbar mark- och vattenanvänding. 

För mer information, se; 

"Mot en positiv miljöpåverkan"

Mer information?

Kontakta Chrysal Nordic AB