Steelbeschadiging roos

Tipsoverzicht

Veelvoorkomende problemen

Wat is het beschadigen van de steel en hoe kan je dit voorkomen?

Steelbeschadiging roos

De steel draagt de bloem en is tevens de watertoevoer van de bloem. Om zo lang mogelijk van bloemen te genieten, moet de steel onbeschadigd blijven. Verwijder de doorns niet. Wist je dat het schrapen van de steelbast en doornverwijderaars behoren tot de top 10 meest slechte behandelingen voor je bloemen?

Schrapen van de steelbast
Schrapen beschadigt de steelbast, waardoor een grote steelwond ontstaat. De steel verliest dan haar natuurlijke bescherming. Gevolg: een snel verleppende bloem, een kort vaasleven, extra uitval bij de bloemist/retailer en een teleurgestelde consument.

  • Lekkende cellen (wonden). Naast de versnelde steelafbraak is er een direct effect op de explosieve groei van micro-organismen door lekkend celvocht. De suikers hierin vormen een uitstekende maaltijd voor micro-organismen.
  • Giftige stoffen. De beschadigde stelen van sommige snijbloemen kunnen ook stoffen lekken die giftig zijn voor andere snijbloemen. Dit is meestal het geval bij gemengde boeketten.
  • Troebel en stinkend vaaswater. De versnelde steelafbraak door de enorme beschadiging na het schrapen, verhoogt de activiteit van de steeds veranderende micro-organismenpopulatie in het vaaswater.

Plat slaan/martelen
Volgens een oude mythe zou door het plat slaan van de steeluiteinden de wateropname verbeterd worden. Vaak is dat kortstondig ook het geval, maar door het hameren worden de cellen in de steel en de bast zozeer beschadigd dat er veel celvocht weglekt. Voor micro-organismen is dit een waar feest, zij kunnen zich hierop zeer goed vermenigvuldigen.

Verbranden
Met het dichtbranden van de steeleinden wordt het steeldeel letterlijk gedood. De achtergrond van deze techniek is het stoppen van het zogenaamde “bloeden” of het openen van verhouten steeldelen, met als doel verhoging of het mogelijk maken van wateropname. In eerste instantie wordt vaak een verhoogde wateropname waargenomen. Na enkele dagen begint dit dode steeleinde echter te rotten en geeft organisch materiaal en cel inhoud af aan het emmer-/vaaswater wat leidt tot een sterke remming van de bloemontwikkeling.

Wat kan je doen?

‘Voorkomen is beter dan genezen'. De in de handel verkrijgbare kwekers- en bloemistenmiddelen voor bloemverzorging, de zogenaamde voorbehandelings- en professionele middelen, houden het snijvlak open en stimuleren de wateropname. Bij deze behandelingen blijft het steelweefsel intact, waardoor het emmer-/vaaswater niet wordt belast met vervuiling en er dus geen groei plaatsvindt van stoffen die de bloemontwikkeling remmen.

  • Ontbladeraars. Deze apparaten worden vaak gebruikt bij de handel en de bloemist. Vooral harde en oude borstels in deze apparaten zijn werkelijke steelmartel-werktuigen. Gebruik dus altijd zachte borstels en vernieuw ze tijdig.
  • Steelschrapen met een mes. Het is nergens goed voor en leidt alleen maar tot kwaliteitsverlies.
  • Doornverwijderaars. Dit apparaat wordt door bloemisten gebruikt om doorns van stelen te verwijderen. Ook deze methode beschadigt de steel onnodig en heeft een negatieve invloed op het vaasleven van de snijbloem. Laat de doorns zoveel mogelijk zitten.