Wszystkie porady

Porady

Czy odżywki do kwiatów ciętych są szkodliwe dla środowiska?

Symbole na opakowaniach - ostrożności czy niebezpieczeństwa - muszą być wydrukowane na etykiecie każdego produktu, który zawiera pewne składniki przekraczające pewne określone ilości. W przypadku produktów  Chrysal dla kwiatów ciętych przeznaczonych dla konsumentów, nie ma konieczności umieszczania środków ostrożności i symboli niebezpieczeństwa. Mimo to drukujemy na etykietach tych produktów napis „Chronić przed dziećmi” (jako środek ostrożności) choć nie jest to obowiązkowe. Tego rodzaju minimalny rodzaj oznakowania jest wystarczający dla wszystkich nietoksycznych produktów nieżywnościowych. Opakowania konsumenckie do kwiatów ciętych Chrysal nie wymagają żadnych innych etykiet. Oznacza to również, że wylewanie wody z wazonu do kanalizacji nie stanowi problemu i jest całkowicie bezpieczne. Ponadto, system kanalizacji jest na ogół podłączony do oczyszczalni ścieków, które następnie uzdatnią tę wodę.

Wskazówka ogólna:
Nigdy nie wylewaj resztek wody jakiegokolwiek rodzaju do wód powierzchniowych, ponieważ zawsze zaburza to naturalną równowagę tych wód.