Tipsoverzicht

Bloemverzorging

Is snijbloemenvoedsel schadelijk voor het milieu?

In steeds meer landen wordt snijbloemenvoedsel onderworpen aan registratiewetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de etikettering. Op basis van bepaalde bestanddelen dienen veiligheidszinnen en gevarensymbolen te worden vermeld, wanneer deze bepaalde concentraties te bovengaan. Voor Chrysal snijbloemenvoedsel geldt alleen de veiligheidszin: “Buiten bereik van kinderen houden”. Dit minimale etiketteringvoorschrift geldt voor alle niet-gevaarlijke producten die geen voedingsmiddel zijn. Enige andere etikettering is niet vereist op Chrysal snijbloemenvoedsel zakjes. Het is dan ook geen probleem om restanten vaaswater via de gootsteen of het toilet weg te spoelen. De riolering is in de meeste gevallen verbonden aan een waterzuiverings-installatie die dit geloosde water weer zuivert.

Algemeen advies
Gooi overgebleven water, van welke aard dan ook, nooit in oppervlaktewater. Dit verstoort altijd het natuurlijke evenwicht in deze wateren.