environment

Tips översikt

Tips

Är blomnäring skadligt för miljön?

environment

I allmänhet skall säkerhetsföreskrifter och varningssymboler tryckas på etiketten på produkter som innehåller vissa ingredienser som överskrider förutbestämda mängder. För Chrysals näringsprodukter som används av konsumenter krävs inga sådana säkerhetsföreskrifter och varningssymboler. Men, "Förvaras utom räckhåll för barn" är tryckt på etiketten som en försiktighetsåtgärd, vilken inte är obligatoriskt. Denna typ av märkning är tillräcklig för alla icke-giftiga produkter som inte klassas som livsmedel. Ingen annan märkning krävs för Chrysals konsumentförpackningar för snittblomsnäring. Detta innebär också att det inte är något problem att hälla överblivet vasvatten ner i avloppet. Avloppssystemet är i allmänhet anslutet till vattenreningsanläggningar som kommer att rena detta vatten. 

Generellt råd
Kasta aldrig överblivet vasvatten av något slag i dricksvatten, eftersom det kommer att störa den naturliga balansen i vattnet.