Chrysal Cares

Chrysal Cares: Helping Nature Together

Vår ambition är att vara den mest hållbara partnern i branschen i allt vi gör. Det går i linje med vårt mål att "njuta av blommor och växter längre"genom konstant innovation, engagemang för kvalitet och att hela tiden sträva efter hållbara lösningar. Med detta i åtanke introducerade vi Chrysal Cares-programmet. Programmet fokuserar på tre pelare:

  1. Klimat, Miljö och Material
  2. Anställda och Människor
  3. Partnerskap: Engagemang i samhället

Hållbarhet ligger i vår natur

Våra produkter och tjänster syftar till att minska avfallet genom hela blom- och växtskedjan, men minskar också vattenanvändningen kraftigt. Utan våra lösningar skulle många blommor inte komma till slutkunderna. Därför kan man säga att hållbarhet ligger i vår natur.

Chrysal bryr sig om miljön: Produkter

Chrysal bryr sig om miljön genom produkter.

Genom att minska avfalls- och vattenanvändningen: våra produkter hjälper till att minska avfallet med blommor och vattenanvändning i hela kedjan.
Genom att kontinuerligt förbättra vår produktportfölj och göra våra förpackningar mer hållbara. 

Chrysal bryr sig om miljön: produktion

Chrysal bryr sig om miljön genom produktion.

  • Genom att minska vårt miljöavtryck.
  • Genom att sträva efter att vara så effektiv som möjligt i vår produktion, vilket sparar energi, material och andra viktiga resurser.
  • Genom att använda bara grön (vind) energi, i kombination med våra egna 898 solpaneler och vi har LED-lampor på huvudkontoret i Naarden.

Chrysal bryr sig om människor och partnerskap

Förutom allt vi arbetar med för miljön, tar vi också hand om våra människor och vårt samhället, genom att uppmuntra motion och hälsosam mat för våra anställda och genom att ha ett grönt team. Dessa entusiastiska ambassadörer hjälper till att öka medvetenheten inom organisationen, letar efter initiativ och förbättringar och arbetar hårt för att sprida budskapet. Vi är ETI-certifierade och har Fairtrade-produkter tillgängliga. Vi stöder också partnerskap som International Responsible Business Conduct Agreement och projekt nära vårt syfte över hela världen.

 

 

Mer information?

Kontakta Chrysal Nordic AB