Tips översikt

Tips

Hur placerar man sina blommor bäst?

Varje form av vas/behållare kan användas för exponering av blommor, men vissa är mer lämpade än andra för att säkerställa en god blomutveckling. Oavsett vad materialet är, se till att behållaren är ren! Vårt råd: försök att placera dina blommor i rena glasbehållare. Glas är ett solitt, hårt och slätt material som inte orsakar en reaktion mellan vasvattnet och vas. Glas är inte alltför känsligt för repor på insidan och är lätt att rengöra. Och det visar hela buketten.

Andra typer av vaser/behållare kan användas, men du riskerar minskat vasliv på blommorna och till med att förstöra själva behållaren!

  • Plast, är inte alltid resistenta mot surt vasvatten och konstant rengöring, vilket gör att insidan blir grå och små repor uppstår. Detta gör dem svåra att rengöra och har en negativ effekt vaslivslängden av blommorna.
  • Kristall, särskilt äldre har ofta extremt små porer i vilka mikroorganismer kan växa. Dessa små porer är svåra att rengöra och göra att vasen till slut blir tråkig.
  • Keramik är relativt neutrala om de är glaserade. Om de är oglaserade eller glasyren är sönder, växer mikroorganismer i den skadade platsen. Dessa är svåra att rengöra och därför har en negativ effekt på blommans vasliv.
  • Metall reagerar med vattnet. Snittblommor r vasvattnet surare, precis som näringen gör. Detta ökar risken för att  metalljoner fälls ut i vasvattnet. En ökad koncentration av dessa metalljoner i vattnet är giftigt för blommorna och orsakar brända blad och blommor. Använd alltid syrafasta plastbehållare inuti metallbehållare eller i metallvaser