Royal Virgin Hobaho

Tips översikt

Tips

Varför ska du ta bort blad ur vattnet?

Royal Virgin Hobaho

Blad förorenar vasvattnet, precis som stjälkarna gör. Stjälken måste ju vara i vattnet, men bladet däremot har inget syfte i vattnet, i själva verket har det en negativ effekt! Därför är det rekommenderat att ta bort de nedre bladen som annars skulle vara i vattnet. En ytterligare positiv effekt av detta är att det minskar mängden avdunstning eftersom den totala bladytan minskas.


All kontaminering, rester av gödningsmedel, växtskyddsmedel och mikroorganismer färdas längs med bladen och förorenar vasvattnet, den så kallade bio-belastningen av vattnet. I det här fallet, är hygien och förebyggande av infektion av vasvattnet det bästa bidraget till ett långt vasliv och vasvatten som inte är illaluktande . Det är därför du ska ta bort alla blad och bladrester som finns i vasvattnet.