Terug

5 prachtige planten voor Valentijnsdag

11 January 2018
Cyclamen in pot voor Valentijnsdag

Bij Valentijnsdag denk je automatisch aan rozen, hartjes en heel veel rood. Rozen zijn veruit het populairste cadeau om te geven. Een grote bos of zelfs een enkele roos doen het altijd goed. Toch beginnen potplanten te groeien in populariteit. Het grote voordeel hiervan is dat de ontvanger van het cadeau hier veel langer van kan genieten.

We hebben een lijst met 5 prachtige planten samengesteld die je zou kunnen geven met Valentijnsdag:

  • Hydrangea met prachtige witten of blauwe bloemen
  • Cyclamen met parmantige bloemen
  • Gerbera met rijke kleuren
  • Phalaenopsis met gracieuze lange stelen en mysterieuze bloemen
  • Rozen in een pot die natuurlijk erg lijken op de traditionele roos maar toch heel anders zijn

Een laatste optie die we willen meegeven zijn tulpen in een pot. Wanneer deze uitgebloeid zijn, kun je de bollen in de tuin planten zodat je volgend jaar weer van ze kunt genieten. Hieronder vind je ook nog een aantal tips om je potplanten vers en gezond te houden in de winkel!

Tips voor bloemisten/supermarkten:

  • Behandel je planten met Chrysal LeafShine & Seal. LeafShine & Seal vermindert de verdamping van water van planten zoals Azalea, Campanula, Chrysanthemum, roos en Spathiphyllum. Daarmee is het de ideale oplossing om je planten minder vaak water te hoeven geven. Verder geeft LeafShine & Seal de bladeren een natuurlijke glans en zorgt dat ze stofvrij blijven.
  • Gebruik een watergeefsysteem zoals de Aqua Pad of Aquastick. Deze producten maken het makkelijker om planten gehydrateerd te houden zonder dat je ze vaak water hoeft te geven. Zowel de AquaPad als de Aquastick creëren een waterreservoir onderin de pot, waar de plant naar eigen behoefte uit kan putten.

1 comment Laat een reactie achter

Comments

Darrellwom Mon, 07/16/2018 - 22:10

Get up to $ 20,000 per dаy with оur рrogrаm.
Wе arе a teаm оf еxperienсed рrogrаmmers, wоrked morе than 14 months on this progrаm and now еvеrуthing is reаdy and evеrуthing wоrks perfeсtly. The PayРаl system is verу vulnеrable, instead оf notifуing the devеloрers оf РaуPаl about this vulnerаbility, we tооk аdvаntаge of it. We aсtivelу use оur prоgrаm for рersonаl enriсhment, tо show huge amounts of mоneу on our аccоunts, wе will not. уоu will nоt bеliеve until уоu try аnd as it is nоt in our intеrest tо provе tо yоu thаt something is in yours. When we reаlized that this vulnerаbilitу cаn bе usеd massivelу withоut сonsequеnces, wе deсidеd to hеlp the rеst of the реорlе. Wе dесided not to inflаte the priсe оf this gold prоgram аnd рut а vеrу lоw pricе tag, onlу $ 550. In оrdеr for this prоgram to be avаilable to a lаrge numbеr оf peoplе.
All the details on our blоg: http://rss.planex.co.jp/service/redirect.php?id=2136&url=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

Add new comment

Meer informatie?

Neem dan contact op met Chrysal Nederland