Bloemenbureau Holland

Tips översikt

Tips

Ska sjukhusen förbjuda blommor på avdelningarna?

Bloemenbureau Holland

Patienterna är alltid glada för att få en vacker bukett blommor. Det skapar glädje och förbättrar i högsta grad atmosfären i rummen. Forskning har visat att patienter i en grön och blommande miljö mår bättre psykiskt, vilket hjälper dem att återhämta sig snabbare.

Finns det risker med att ha en bukett blommor på en sjukhusavdelning?
Smutsiga vaser innehåller patogener vilka även förekommer på sår på den mänskliga huden. Infektion i dessa sår är därför möjlig. Det är därför mycket viktigt att noggrant rengöra vaser före och efter användning. Håll vasvattnet rent (bakteriefritt) och kasta ut det gamla vasvattnet omedelbart. Sjukhuspersonal måste också desinficera och rengör sina händer. Handskar rekommenderas vid rengöring av blomvaser.

Vad kan Chrysal göra för att minska riskerna för infektioner?
Näringsämnen och pH-regulatorer i Chrysal Clear näring återställer effektivt balansen i blomman och gör cellerna/stjälken motståndskraftiga och bromsar upp eventuella försämringar. Det accelererande åldrandet som orsakas av snittet på stjälken bromsas upp. En ytterligare effekt är att vasvattnet inte förorenas av alla de inre och yttre sönderdelningsprodukter från stjälken, som i vaser med endast kranvatten. Följdaktligen kan mycket få eller inga patogener alls växa.

På begäran av ett sjukhus, utfördes en oberoende studie av TNO* för att bekräfta dessa påståenden. I resultatet av studien konstaterade sjukhus att blommor i "Chrysal vatten" är acceptabla i sjukhusavdelningar och inte blommor med bara kranvatten. En bonus för sjukhuspersonalen är att "Chrysal vatten" bara behöver fyllas på och att vaserna har mycket liten eller ingen förorening alls när blommornas livslängd är över.

*Källa: independent Dutch research institute