Under -och överdosering av näring

Tips översikt

Tips

Vilka är effekterna av under -och överdosering av näring?

Under -och överdosering av näring

Innehållet i snittblomsnäringen är komponerat för att just passa snittblomman. Universalnäringen är en generell produkt som passar alla snittblommor och sen finns det näring som är anpassad för varje specifik sorts behov. Undersökningar har visat att även inom varje specifik sort finns det variationer. I praktiken är det dock så att man inte alltid har tillgång till näring för varje sort. Det ultimata är att förse snittblomman med näring och vatten som om den fortfarande är intakt. Över -och underdosering med näring gör att man inte uppnår fullt resultat. Ju större variationer i doseringen, ju större avvikelser i resultatet ibland t o m negativt. Det är inte bra i allmänhet och förväntningarna man har på blomman infrias inte. Underdosering är värst och kortar vaslivet mest. Mindre än 80% av den rekommenderade doseringen kan leda till följande:

  • Stjälkmissfärgning
  • Fördröjd utveckling av blomma, blad, färg, form och doft
  • Hängiga kronblad
  • Hängiga -och missfärgade blad

Överdosering av näring med mer än 150% av den rekommenderade mängden kan leda till missfärgning av stjälken och bruna blad. Vårt tips är att alltid ge den rekommenderade mängden näring genom att följa instruktionerna på baksidan av näringsförpackningen.