Children playing

Tips översikt

Tips

Vad gör man om man svalt Chrysal näring?

Children playing

Chrysal näring innehåller primärt socker. I lagens mening, betraktas inte blomnäring som livsmedel och de är inte avsedda för mänsklig konsumtion. Konsumtion av Chrysal näring bör inte orsaka några hälsoproblem med tanke på dess sammansättning, men vi skulle aldrig rekommendera detta.

Medicinska råd
Om du är orolig över att ha intagit Chrysal näring av misstag, kan du alltid kontakta läkare. Läkare och annan medicinsk personal har tillgång till databaser som innehåller information om ett brett spektrum av produkter som människor kan stöta på, inklusive Chrysal näring. Då kan de besluta, om så behövs, den mest lämpliga medicinska behandlingen.