botrytis rosa

Tips översikt

Vanliga problem

Vad är Botrytis och hur undviker man det?

botrytis rosa

Botrytis cinerea (gråmögel) är en svamp som orsakar skador på t ex Rosor, Krysanthemum, Gerbera och Lisianthus. Ursprung, säsong, hygien vid skörd och lagring, väderförhållande och klimatkontroll spelar en stor roll för angrepp och utveckling av Botrytis. Svampen trivs både på levande, döda blommor och plantor. Angreppet börjar med att de mikroskopiska sporerna sprids via luften. Börjar med en vit fläck på blombladen, för att sedan spridas nedåt på blomman. Gradvis ändras färgen till brunt och slutligen faller alla blomblad av. För att förflytta sig behöver sporerna fukt. Kondens på blomknoppen och kondens vid förpackning är ofta tillräckligt för att Botrytis ska utvecklas snabbt.

Är Botrytis kroniskt?

När Botrytis går från vitt stadie till brunt stadie är det omöjligt att stoppa. Man tar ofta bort de infekterade blombladen, men detta garanterar dock inte att infektionen redan har spridits till resten av blomman. Att kasta blomman kan vara det enda sättet för att hindra infektionen att sprida sig vidare. Eftersom infektionen börjar i ett tidigt skede i distrubutionskedjan kan sporerna redan ha fått fäste, vilket gör att florister och konsumenter kan tyvärr inte göra något annat än att kasta infekterade blommor för att förhindra spridning.

Vad kan du göra?

Efterskördsfasen:

  • Nyckeln till att undvika Botrytis är att förebygga infektionen samt att förhindra tillväxten av sporer. För att göra detta måste man undvika kondens på blomknopparna.
  • Avlägsna döda blommor från växthus, packhus, arbetsrum, visningsrum och kylrum så långt det är möjligt.
  • Avlägsna omedelbart infekterade blommor/blad/stjälkar från packeterade blommor.
  • Undvik kondens pga stora temperaturskillnader (noga med stängda dörrar till kylrum), duschning av blommor och att blommorna förblir blöta under längre perioder i stängda/slutna förpackningar. Om kylrummet måste öppnas och stängas ofta, sätt temperaturen på 10°C på dagen och på 5°C på natten. En något högre temperatur är att föredra, då jämn temperatur är bättre än stora temperaturskillnader.
  • Var noggrann med hygienen och desificera väggar och golv regelbundet.

Konditioneringsfasen:

  • Botrytisinfektionen uppträder ofta tidigt i kedjan. Var uppmärksam när du köper blommorna.
  • Köp blommorna från kvalitetsmedvetna och pålitliga inköpskanaler.
  • Titta efter "prickar" på blombladen vid inköp.
  • Dra av förpackningen efter leverans och vid förvaring i kylrum för att blommarna ska "andas" och för optimal luftcirkulation.
  • Var noggrann med hygienen; rena och desificerade bord, knivar och andra redskap.