Tipsoverzicht

Tips

Waarom moet je direct zonlicht of een hittebron vermijden?

Directe straling van de zon en de verwarming zijn geen ideale omstandigheden voor snijbloemen en moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Het klinkt tegenstrijdig omdat licht en warmte essentieel zijn voor de groei van bloemen, de zogenaamde fotosynthese. Voor de optimale groei moet er een goede balans zijn in het klimaat tussen temperatuur, licht en luchtvochtigheid. Een plant die in direct zonlicht of met hoge temperaturen staat, heeft ook een hoge luchtvochtigheid nodig, wat vaak ontbreekt in ruimtes. Zonder de juiste balans tussen deze drie elementen vermindert of stopt zelfs geheel de fotosynthese. Deze verhoogde verdamping kan leiden tot een onbalans tussen vocht-/ wateropname enerzijds en vochtverlies anderzijds. Blad en bloem gaan slap hangen en verdrogen uiteindelijk. Zacht bladweefsel kan in een eerste stadium van vochttekort necrotische verschijnselen vertonen, zoals bruine bladpunten en bruine vlekken.