mniejsze zużycie wody
mniejsze zużycie wody

2. Przyczyniamy się do rozwoju zrównoważonej gospodarki

Cel: 50% obiegu zamkniętego do 2030, 100% w 2040.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Minimalizacja odpadów
 • Utrzymanie jakości wody
 • Korzystanie z opakowań z recyklingu
 • Korzystanie ze zrównoważonych surowców

Odpowiedzialny biznes

 • Utrzymanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw i wartości
 • Działanie w zgodzie z zasadą przejrzystości
peter sustainable sachets

Wkład w zrównoważoną gospodarkę

Posiadamy już kompletną linię ekologicznych saszetek z odżywką kwiatową, a dzięki naszemu opakowaniu Bag-in-Box przeznaczonemu dla profesjonalistów zużywamy do 70% mniej plastiku. Na tym nie poprzestajemy. Nasze cele to:

 • Całkowita rezygnacja z surowców pierwotnych w naszych opakowaniach do 2030 roku.
 • Wprowadzenie dla wszystkich produktów opakowań nadających się do recyklingu, wielokrotnego użytku lub kompostowania do 2025 roku.
 • Wprowadzenie opakowań w pełni nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku do 2040 r.
Odpowiedzialne przedsiębiorstwo

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo

Niezwykle ważne jest dla nas utrzymanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw i wartości oraz przejrzyste działanie. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało ścisłej współpracy z naszymi dostawcami i partnerami. Aby to osiągnąć postawiliśmy sobie następujące cele:

 • Nasi dostawcy będą przestrzegać Kodeksu Dostawcy Chrysal-a do 2022 roku.
 • Zrównoważony rozwój będzie kryterium w naszych decyzjach zakupowych u wszystkich naszych dostawców do 2025 roku.

Nasze cele

Aby osiągnąć powyższe plany postawiliśmy sobie następujące cele:

 • Do 2030 r. wszystkie nasze opakowania będą całkowicie pozbawione surowców pierwotnych
 • Do 2025 roku wszystkie nasze produkty będą miały opakowania nadające się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania.
 • Do 2040 r. wprowadzenie opakowań w pełni nadających się do recyklingu lub ponownego użycia.