ochrona pszczół
ochrona pszczół

4. W kierunku pozytywnego wpływu na środowisko

Walcząc ze zmianami klimatycznymi i przyczyniając się do zrównoważonej gospodarki, eliminujemy negatywny wpływ, który jako firma wywieramy na środowisko. Naszym celem jest pójście o krok dalej. Pragniemy wnieść swój pozytywny wkład w środowisko, od którego jesteśmy zależni. Dlatego aktywnie wspieramy bioróżnorodność i umożliwiamy zrównoważone użytkowanie gruntów i wody.

Cel: Pozytywny wkład w ochronę środowiska, od którego jesteśmy zależni.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów

  • Umożliwianie zrównoważonego użytkowania gruntów i wody
  • Wspieranie bioróżnorodności
Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność odnosi się do całej różnorodności życia na Ziemi - roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów, a także do tworzonych przez ludzi lokalnych społeczności.

W XX wieku utrata bioróżnorodności wzrosła w alarmującym tempie. Zmiana klimatu już wpłynęła na naturalne rozmieszczenie gatunków na całym świecie i będzie miała znaczący wpływ na środowisko naturalne w XXI wieku.

pszczoły

Pszczoły Chrysal-owe & Pszczoły na Rzecz Rozwoju

Pszczoły są niezwykle ważne dla przyrody. Pomagają rozmnażać się kwiatom i roślinom, tworząc w ten sposób kluczową część ekosystemu. Ku naszemu przerażeniu pszczoły walczą o przetrwanie na całym świecie. W niektórych rejonach pszczoły nawet całkowicie zniknęły.

Chrysal pomaga zwalczać spadek liczebności pszczół, zarówno w kraju, jak i za granicą. Robimy to, wspierając program Pszczoły na Rzecz Rozwoju w Afryce. Jest to lokalna inicjatywa, która pomaga rodzinom w Ugandzie i Etiopii zakładać własne ule, zapewniając im środki do generowania bardzo potrzebnych dochodów. Ponadto w naszej siedzibie w Naarden mamy w naszych ogrodach trzy kolonie pszczół.