Walka ze zmianami klimatycznymi

 

   

   1. Walka ze zmianami klimatycznymi

   Cel: Neutralność klimatyczna do 2030 roku, następnie dążenie do pozytywnego wpływu na środowisko.

   Zeroemisyjność

   • Redukcja emisji CO2
   • Wzrost wydajności energetycznej
   • Korzystanie ze zrównoważonych źródeł energii

   Transport

   • Przyczynianie się do innowacyjnego transportu
   • Włączenie inteligentnej mobilności

   Najbardziej zrównoważony partner w branży kwiatowej

   Dążymy do neutralności klimatycznej do 2030 r., dlatego w 2019 r. zaczęliśmy w pełni analizować nasz ślad węglowy. Działania te obejmują wszystkie nasze produkty i realizujemy je we współpracy z Ecochain poprzez Life Cycle Assessment (LCA). Wiedza o tym jaki wpływ wywieramy na środowisko naturalne jest dla nas ważna, ponieważ dzięki niej rozumiemy w jakim kierunku powinniśmy rozwijać nasze produkty. Dzięki tej wiedzy wiemy również, w jaki sposób możemy pomóc naszym klientom w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Możemy też wprowadzać zmiany tam, gdzie to naprawdę ma znaczenie. W ten sposób chcemy być najbardziej zrównoważonym partnerem w branży kwiatowej.

    

    

    

   Ślad węglowy

   Obliczenia wykazały, że nasza działalność w 2019 roku była odpowiedzialna jedynie za 3,4% naszego śladu węglowego. Pozostałe 96,6% pochodziło od naszych dostawców. Korzystamy z zielonej energii (wiatrowej), paneli słonecznych oraz oświetlenia LED. Zainwestowaliśmy w rozwiązania pozwalające na redukcję zużycia energii. Jednak dopiero pełna analiza naszego śladu węglowego sprawiła, że jesteśmy gotowi do podjęcia działań, które pozwolą zmniejszyć ten ślad jeszcze bardziej. Działania te podejmiemy tam, gdzie będą miały one realny wpływ. Wprowadzimy pozytywne zmiany w zakresie zaopatrzenia, ilości odpadów produkcyjnych, zużycia mediów i materiałów opakowaniowych. Aktywnie poszukujemy również sposobów, aby nasza współpraca z naszymi partnerami biznesowymi była bardziej zrównoważona.

   Nasze cele

   Aby do 2030 r. stać się neutralnym dla klimatu, skupimy się na:

   Zeroemisyjności

   • Redukcja emisji CO2
   • Wzrost wydajności energetycznej
   • Korzystanie ze zrównoważonych źródeł energii

   Transporcie

   • Przyczynianie się do innowacyjnego transportu
   • Włączenie inteligentnej mobilności

   Aby to osiągnąć, wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

   1. Zerowy ślad węglowy do 2025.
   2. Redukcja zużycia energii o 25% do 2030.
   3. Redukcja negatywnego wpływu w zakresie zaopatrzenia o 25% do 2025.
   4. 100% energii odnawialnej we wszystkich oddziałach na świecie do 2025.
   5. Redukcja emisji CO2 w zakresie transportu wychodzącego - o 25% do 2025.
   6. Całkowite międzynarodowe wdrożenie Ecochain do końca 2022.
   7. Obliczenie śladu węglowego związanego z całym cyklem życia grup produktów do 2022.

   Jeden z naszych celów został już zrealizowany:

   1. 100% produktów posiada analizę LCA emisji CO2.

   Więcej informacji?

   Skontaktuj się z Chrysal International lub jednym z naszych oddziałów