mądre wykorzystanie zasobów
mądre wykorzystanie zasobów

1. Walka ze zmianami klimatycznymi

Cel: Neutralność klimatyczna do 2030 roku, następnie dążenie do pozytywnego wpływu na środowisko.

Zeroemisyjność

 • Redukcja emisji CO2
 • Wzrost wydajności energetycznej
 • Wykorzystywanie zrównoważonych źródeł energii

Transport

 • Przyczynianie się do innowacyjnego transportu
 • Uruchomienie inteligentnej mobilności
lca

Najbardziej zrównoważony partner w branży kwiatowej

Dążymy do neutralności klimatycznej do 2030 r., dlatego w 2019 r. zaczęliśmy badać nasz ślad węglowy. Analiza ta obejmuje wszystkie nasze produkty oraz działania i realizujemy ją we współpracy z Ecochain  poprzez Life Cycle Assessment (LCA). Wiedza o tym jaki wpływ wywieramy na środowisko naturalne jest dla nas ważna, ponieważ dzięki niej rozumiemy w jakim kierunku powinniśmy rozwijać nasze produkty oraz w jaki sposób możemy pomóc naszym klientom w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Możemy też wprowadzać zmiany tam, gdzie to naprawdę ma znaczenie. W ten sposób chcemy być najbardziej zrównoważonym partnerem w branży kwiatowej.

zonnepanelen

Ślad węglowy

Obliczenia wykazały, że nasza działalność w 2019 roku była odpowiedzialna jedynie za 3,4% naszego śladu węglowego. Pozostałe 96,6% pochodziło od naszych dostawców. Korzystamy z zielonej energii (wiatrowej), paneli słonecznych oraz oświetlenia LED. Zainwestowaliśmy w rozwiązania pozwalające na redukcję zużycia energii. Przykładem tego jest to, że zaczęliśmy mieszać nasze płynne preparaty z zimną wodą z kranu zamiast z letnią wodą. Ograniczamy emisyjność poprzez wyborów składników o najniższym śladzie węglowym, a naszym klientom rekomendujemy te produkty, które również pozostawiają najniższy ślad. Dzięki naszej usłudze frachtu morskiego dajemy gospodarstwom rolnym i klientom możliwość korzystania z transportu morskiego zamiast lotniczego, zapewniając znaczną redukcję śladu węglowego - nawet o 90% w transporcie z Kenii do Holandii. Dzięki naszym zrównoważonym opakowaniom pomagamy klientom zmniejszyć ich ślad węglowy i przyczynić się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprócz tego zwiększyliśmy jednostkową ilość wielu naszych produktów, aby zwiększyć ich liczbę na palecie. Dzięki temu ograniczamy emisję wynikającą z transportu oraz zużycie kartonów.

Nasze cele


Aby to osiągnąć, wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

 • Zerowy ślad węglowy do 2030.
 • Redukcja zużycia energii o 25% do 2030.
 • Redukcja negatywnego wpływu w zakresie zaopatrzenia o 25% do 2025.
 • 100% energii odnawialnej we wszystkich oddziałach na świecie do 2025.
 • Redukcja emisji CO2 w zakresie transportu wychodzącego - o 25% do 2025.
 • Całkowite międzynarodowe wdrożenie Ecochain do końca 2022.
 • Obliczenie śladu węglowego związanego z całym cyklem życia grup produktów do 2022.

Jeden z naszych celów został już zrealizowany:

 • 100% produktów posiada analizę LCA emisji CO2.