Pure Seasonal Flowers

Tips översikt

Tips

Är vanliga "huskurer" lika effektivt som blomnäring?

Pure Seasonal Flowers

Man kan säga att de flesta huskurer löser en del av efterskördsproblemen med snittblommor, men det finns inget av dem som är optimalt för blommans och bladens utveckling. Det är svårt att dosera rätt när det gäller huskurer. Näringsinnehållet är också för litet för att man ska kunna efterlikna den naturliga utvecklingen på blommorna och bladen som om blomman hade varit intakt.

  • Klorin: en aggressiv produkt för växtvävnader, kläder och hud. Doseringen är viktig, så inte både blommor och blad kan bli skadade. Även vid rätt dosering är effekten liten, eftersom klorin som man har hemma inte är verksamt mer än en halv dag och snittblommor behöver näring/support under hela vaslivet.
  • Läsk: näringsinnehållet i läsk är för litet för att påverka blommans naturliga utveckling. Om det skulle ha någon som helst positiv påverkan är det för att det innehåller socker och att PH-halten är låg.
  • Socker: detta är en grogrund för mikroorganismer att växa i och bidrar också till förorening av vasvattnet. Denna huskuren är för ensidig för att bidra till blommans naturliga utveckling.
  • Kopparmynt: koppar påverkar endast vasvattnet. Utsöndringen av koppar från mynt, (det är ju väldigt få mynt som fortfarande innehåller koppar idag) är väldigt långsam och därför inte effektfullt.

Av ovan nämnda "huskurer" är det bara läsk som har någon som helst positiv påverkan, men detta är dyr näring om man jämför med de snittblomsnäringar som finns på marknaden idag. Som konsument ska man alltid fråga efter näring till sina blommor, just för att kunna njuta av sina blommor så länge som möjligt.