Dåliga knoppar

Tips översikt

Vanliga problem

Hur kan man undvika dålig knopp och blomutveckling?

Dåliga knoppar

Energi är den drivande kraften bakom vattenintag, produktion av växthormoner och en naturlig utveckling av blomman. Utan energi kommer blomman inte kunna utvecklas och blomman slokar snabbare än den borde. Symtomen för brist på näringsämnen är

  • Dålig knopp -och blomutveckling: blomman "fastnar" i ett tidigt skede av utvecklingsfasen (Iris, Gypsophila, Kryssantemum, Eustoma)
  • Bleka färger: Blombladen når inte den normala färgen i jämförelse med intakt planta
  • Begränsad blomutveckling längst ut på stjälken: när där är dåligt med energi, blir det i högre grad begränsad utveckling längst ut på stjälken

I detta fall, rekommenderar vi att använda Chrysal Professional 2 efter skörd