Etylenskador

Tips översikt

Vanliga problem

Hur undviker man etylenskador?

Etylenskador

På grund av etylen, påskyndas mognaden/åldrandet av blommor som är känsliga för detta tillväxthormon. Förväntad livslängd på t.ex. Dianthus (nejlika), en mycket etylenkänslig blomma, är 3-4 veckor efter skörd. Exponering för etylenproduktion kan minska denna blommas förväntade liv till en vecka. Eftersom distribution och försäljning av snittblommor tar vanligtvis minst en vecka, kommer det inte finnas något vasliv över för konsumenten.

Blomblad skrumpnar, knopparna och bladen faller av, vilket naturligtvis förkortar förväntad livslängd av snittblommor och hållbarheten av krukväxter. Detta orsakas av etylen - ett föråldrande hormon som produceras i överskott av snittblommor som Dianthus, Riddarsporre, Agapanthus och i krukväxter som Phalaenopsis och Campanula.


Att tappa knoppar, blommor och blad är vanligtvis ett sätt att skydda sig för blomman och krukväxten från att torka ut. För snittblommor och krukväxter är detta förfarande ofta ett resultat av överproduktion av tillväxthormonet etylen. Etylen är den enda kända gasformiga, naturligt förekommande tillväxthormonen. Etylengas reglerar mognaden/åldrandet för snittblommor, krukväxter, frukt och grönsaker. Etylengas används därför avsiktligt för att främja mognaden av frukt och blomning av krukväxter.

Det finns i princip två källor av etylen: 

  • Blommans egen produktion Som en reaktion på att skäras bort från moderplantan, ökas den naturliga etylenproduktionen vilket i sin tur påskyndar det normala åldrandet för att gå igenom alla utvecklingsstadier snabbare innan blomman slokar. I naturen, är blommans uppgift att locka till sig insekter för att kunna befruktas och på så sätt säkerställa en fortplantning av arten.
  • Etylenkällor utanför blomman Avgaser, industriell rök, tobaksrök, vegetabiliska grönsaker (tomater), frukt och mikroorganismer är några av de källor som förorenar atmosfären med etylen. Denna etylen absorberas av blomman och ökar egentillverkade etylennivåer som redan finns, vilket gör att blomman vissnar snabbare än om den bara hade sin egen interna produktion av ämnet att klara av.

Negativa effekter av etylen:

  • Tappar knoppar, blommor och blad (vissnar)
  • För tidigt mognande/åldrande (dålig utveckling)
  • Gulnande blad, böjd tillväxt (vid horisontell frakt)

Vad kan du göra?
Utvecklingsstadier som en gång uppnåtts, kan inte vändas. Mognaden/åldrandet när det gäller etylen kan endast återföras till sin naturliga nivå genom tillämpning av behandling efter skörd. Ju förr denna behandling efter skörd tillämpas, desto bättre/längre kommer vaslivet bli. Produkter för behandling efter skörd som har en bas av silver thiosulfat/STS (Chrysal AVB) eller 1-MCP (Chrysal Ethylene Buster), skyddar mot ovannämnda negativa effekter av ökad etylenproduktion (intern och extern). Chrysal AVB om den tillämpas korrekt av odlaren, skyddas blomman för resten av sin livslängd. Behandlingen/skyddet av Chrysal Ethylene Buster beror på sort, längd av behandlingen och vilken temperatur blomman är i.