Nickande rosor

Tips översikt

Vanliga problem

Vad är "nickande" rosor och hur kan man undvika det?

Nickande rosor

 

Bent-neck in rosesFör tidig skörd är huvudproblemet med "nickande" rosor. Stjälken precis under blomman är inte stark nog att bära tyngden av den växande knoppen/blomma. När stjälken böjer sig på detta sätt, täpps kärlen till och blommans vattenförsörjning blir avskuren. Bladen, å andra sidan, förblir friska. För tidig skörd gör också vävnaden mer känslig för brist på vatten.


Forskning har visat att blommor som skördas vid en mer mogen fas inte vissnar så fort som blommor som skördas för tidigt. Om förlust av fukt på grund av avdunstning är otillräckligt kompenserad av vattenabsorption, kommer stjälken böjas vid de mest utsatta/mjukaste delen, särskilt när vaskulär blockering också spelar en roll. En annan orsak som ofta nämns är en brist på kalk under rosens tillväxt.

Graden av känslighet för "nickande" rosor varierar mellan olika sorter. Överdriven artificiell förlängning av dagsljus i växthus under vintermånaderna, kan leda till att klyvöppningarna (porer) förlorar sin förmåga att stänga. Avdunstning kommer sedan att fortsätta i snabb takt, speciellt vid höga temperaturer i butikerna och hemma hos kunden.

Om blomman har skördats för tidigt finns det ingenting man kan göra. Tyvärr, det enda man kan göra med "nickande" rosor är att kasta dem.

Vad kan du göra för att undvika detta? 

Efter skörd

  • Rosorna ska skördas vid rätt mognadsstadie
  • Skär av åtminstone 5 cm av stjälken 
  • Använd rätt produkt efter skörd som Chrysal RVB Clear (hos odlaren)

Konditionering

Hos Konsument