Growers RVB
Chrysal RVB Clear Intensive
Produkter efter skörd (hos odlaren)

Chrysal RVB Clear Intensive

Chrysal RVB Clear Intensive

Chrysal RVB Clear Intensive är en klar universal hydratiserande behandling efter skörd, särskilt för rosor men även för ett brett spektrum av andra blommor. Chrysal RVB Clear Intensive stimulerar vattenupptag, vilket förhindrar "nickande" blommor och förbättrar blomutvecklingen och bladens kvalitet. Det balanserar pH av alla vattentyper. Chrysal RVB Clear Intensive rekommenderas för användning av odlare så att alla kan njuta av sina blommor så länge som möjligt.

  • Stimulerar vattenupptagningsförmågan och förhindrar "nickande" blommor, ett vanligt förekommande problem hos rosor.
  • Sänker pH i vattnet.
  • Bibehåller kvaliteten på blommorna och förlänger vaslivet.
  • Löses klart och luktfritt i vatten, lämnar inte något sediment i hinken eller kalkavlagringar i doseringssystemet.
  • Fri från aluminiumsulfat, därför mindre risk för gulnande/tappade blad - möjliggör en längre behandlingstid.

Information

  • Finns i 10, 25, 200 och 1000 liters behållare.
  • Finns också till mjukt vatten (RVB Clear Soft Water), som skall användas om man har mycket mjukt vatten.
  • Kan doseras automatiskt med Chrysal Dosing Unit.
  • För mer information, kontakta Chrysal Nordic AB eller se vårt produktblad.
Andra produkter

Chrysal Dosing Unit

Chrysal Dosing Unit möjliggör noggrann dosering av

Chrysal Professional 2

Chrysal Professional 2 har nu en förbättrad