Chrysal dosing pump

Tips översikt

Tips

Hur kan man undvika igensättning av våra doseringspumpar?

Chrysal dosing pump

Florister och butiker använder blomnäring som t ex Chrysal Professional 2, för att öka vattenupptagningsförmågan hos blommor. Doseringspumpar, som Chrysal Dosing Unit ser till att doseringen blir korrekt vilket är avgörande för blommornas bästa. Om en icke-klar (grumlig lösning med avlagringar) produkt mixas med vatten, fälls det ut partiklar i vissa Chrysal Dosing Unit i kvarbliven lösning. I synnerhet om dessa pumpar inte har använts under en dag eller längre t ex en helg, börjar en anaerob jäsningsprocess i denna stående blandning i den slutna pumpen. En "rutten-ägg" lukt kan uppstå. Denna lukt försvinner efter första användningen på morgonen tills pumpen har rensats grundligt; hur kan detta förebyggas?

1. Använd produkter där det står ‘Clear’ på etiketten
2. Rengör doseringspumpen regelbundet, åtminstone en gång per månad och vid hårt vatten och hård belastning, en gång per vecka. Använd en produkt som löser upp kalkavlagringar och vars innehåll inte skadar blommor, t ex Chrysal Professional Cleaner
3. När man blandar en lösning med Chrysal Professional Cleaner, kan man använda denna lösning även för rengöring av hinkar och vaser
4. Använd slangar som är gjorda av syrafasta material (t ex EPDM)