Mixed bouquet - long vase life

Tips översikt

Tips

Vilka faktorer avgör längden på vaslivet?

Mixed bouquet - long vase life

Blommans utveckling och dess varaktighet, i samband med klimatförhållanden och andra faktorer, är olika för varje blomtyp och sort. Avvikelser från den optimala skötseln kommer naturligtvis att leda till ett kortare vasliv för konsumenten.

  • Odlingsförhållanden: ljus, temperatur, luftfuktighet, gödning och växtskydd har stor effekt på kvaliteten när väl blomman är skördad.
  • Behandling efter skörd: temperatur och fuktighet speciellt, avgör huruvida snittblomman blir levererad i bra kvalitet till konsument efter skörd. Rätt temperatur förbättrar blomutvecklingen. Luftfuktighet spelar en direkt roll i kondenseringsprocessen och stora svängningar i detta och temperaturen främjar tillväxten av svampen Botrytis. Att använda den lämpligaste behandling efter skörd för varje blomsort är en av de avgörande faktorerna för att hålla blommorna intakt genom distributionskedjan.
  • Hygien: dåliga hygienrutiner främjar utvecklingen av mikroorganismer, som ser till att vasvattnet blir grumligt, smutsigt och slutligen illaluktande.
  • Distributions/transporttid: Snittblommor kommer från alla världens hörn och levereras över stora avstånd, vare sig det är med bil, flyg eller båt. Klimatkontroll, bra förpackningar, lämpliga behandlingar efter skörd och hastighet är mycket viktiga faktorer för att bevara kvaliteten på snittblommor och blad.