best maturity/cutting stage flowers

Tips översikt

Tips

Vilket är det bästa mognads/skördestadiet

best maturity/cutting stage flowers

Blommor säljs i många olika former, färger och blomningsstadier. Skörden hos odlaren är avgörande för vaslivet och blomutvecklingen hos konsumenterna. Blommor bör inte skördas alltför omogna men absolut inte alltför öppna i heller allt för att erbjuda konsumenten en optimal produkt. Blommor som skördas alltför tidigt kommer aldrig att öppna sig och kommer att bli mer känsliga för "nickning". Blommor som skördas alltför öppna kan också få problem eftersom de är mer utsatta för skador på kronbladen under transport.

Ibland är det nödvändigt att skörda på ett tidigare stadie än förespråkat. Då är det väldigt viktigt att odlaren använder en av våra specialprodukter för behandling efter skörd, att man använder en konditioneringsprodukt i butiksfasen och rätt typ av näring för konsumenten.