Florist shop
Chrysal Dosing Unit
Produkter efter skörd (hos odlaren)

Chrysal Dosing Unit

Chrysal Dosing Unit

Chrysal Dosing Unit möjliggör noggrann dosering av olika slags blomnäring. Korrekt dosering är avgörande för blommornas livslängd . Doseringsenheten gör ditt liv enklare; öppna/tryck på handtaget och fyll olika storlekar på behållare, hink eller vas med en noggrant blandad lösning av Chrysal näring. Det sparar vatten, energi och arbetskostnader.

  • Ser till att doseringen av näring blir exakt.
  • Säkerställer hög kvalitet genom enkel och effektiv dosering.
  • Miljövänlig; använder endast vattentrycket och det behövs ingen el.

Information

  • Finns i olika modeller beroende på doseringsbehov.
  • För mer information angående pris och installation, kontakta Chrysal Nordic AB.

Andra produkter

Chrysal Professional 2

Chrysal Professional 2 har nu en förbättrad

Chrysal RVB Clear Intensive

Chrysal RVB Clear Intensive är en klar universal