Missfärgning av stjälken

Tips översikt

Vanliga problem

Vad orsakar missfärgning av stjälken och hur undviker man det?

Missfärgning av stjälken

Missfärgning av stjälken har ett antal orsaker och alla behöver inte vara negativa. Naturligtvis är ju inte missfärgning något attraktivt i en glasvas och blommorna kommer att ses som gamla. Det finns olika orsaker till missfärgning av stjälken:

  • Lågt pH: Det optimala pH-värdet i en vas skall vara mellan pH 3.5 och 5.5. Om mjukt vatten används, är det ok att pH-värdet går under 4 i kombination med näring. Med mjuka stjälkar, kan detta leda till missfärgning. Denna typ av missfärgning har ingen effekt på vaslivet därför att vävnaden förblir intakt.
  • Klorin till Gerbera: Man tillför ofta klorin i vattnet till Gerbera. Denna produkt är väldigt aggressiv för växtvävnaderna och måste därför doseras noggrant eftersom överdosering oåterkalleligen orsakar bruna stjälkar. Denna missfärgning och försämring av stjälkvävnaden på grund av klor har en negativ effekt på vaslivet.
  • Tensider: Tensider används ofta för att öka vattenupptagningsförmågan. Dessa produkter upplöser det vaxartade skiktet på stjälkarna, t ex på Dianthus. Trots missfärgning av stjälken påverkar inte deras hållbarhet och vasliv.
  • Mikroorganismer: Explosiv tillväxt av mikroorganismer sker i hinkar och vaser om det finns blom-växtdelar i vattnet. Speciellt om blom-växtdelar är infekterade och skadade. Detta kommer att orsaka missfärgning av mjuka stjälkar och påverka vaslivet negativt.

Vad kan du göra?

  • Tvätta vaser och hinkar före och efter användning
  • Bra hygienrutiner förebygger mikroorganismer att växa
  • Skär av 5-10 cm av stjälken