Varför växer stjälken?

Tips översikt

Vanliga problem

Varför växer stjälken och hur undviker man det?

Varför växer stjälken?

Arrangemang & design

Om det finns en blomma som är känd för att växa så är det är tulpan. Tulpaner kan växa ca 10 cm efter skörd, under transport och i vas beroende på sort. Ibland kan också gerbera, anemon och lejongap växa efter skörd i vas. Florister kan inte göra så mycket för att förhindra detta, odlare kan dock.

De flesta tulpaner tenderar att fortsätta att växa efter skörden. Detta orsakar svårigheter att kombinera tulpaner med andra blommor i mixade buketter, eftersom de växer över resten av blommorna efter några dagar. Andra snittblommor stimulerar också tillväxten.

Behandling efter skörd
Tillväxten av tulpanstjälkarna kan endast förhindras om odlarna använder någon behandling efter skörd. Chrysal har en produkt som förhindrar denna tillväxt: Chrysal BVB plus. Den förlänger också vaslivet och förhindrar att bladen blir gula. Denna behandling är nu tillgänglig i Sverige, men tyvärr inte i resterande länder i Norden. Vi arbetar för att få medlet godkänt och registrerat även i övriga länder i Norden snarast möjligt.

Florister och konsumenter kan inte göra mycket åt att stjälkarna växer på tulpan, gerbera och anemon efter skörd. Även om du inte kan styra stjälktillväxten, kan du ta hänsyn till det när du skapar buketter med dessa blommor. Man kan utnyttja detta till en "rolig" effekt att ha tulpaner, gerbera eller anemoner som växer över buketten. Ge alltid kunden information om växande stjälkar.

När du ger näring till tulpaner, nämn att denna näring stimulerar stjälktillväxten och därför kan det vara bra att skära av stjälkarna lite mer än övriga blomsorter.