prolong vase life with better hygiene

Tipsoverzicht

Bloemverzorging

Hoe verleng je het vaasleven met goede hygiëne?

prolong vase life with better hygiene

Bladresten, doorns, afbraakproducten van cellen en stelen, stof en andere verontreiniging in de lucht vervuilen het vaaswater. Al deze afbraakproducten, organisch materiaal en bladresten kunnen een voedingsbron voor eventueel aanwezige micro-organismen zijn. De vaatbundels in de steel die nodig zijn voor de wateropname kunnen in sommige bloemen door deze vervuiling verstopt raken. De vervuiling concentreert zich met name op het wateroppervlak. Als het waterniveau zakt blijven de restanten achter op de vaaswand, drogen op en worden zichtbaar.

Een eerste vereiste is dan ook het vaaswater schoon te houden. De voedings-supplementen en zuurregelaars in Chrysal snijbloemenvoedsel helpen bloemen zich op een natuurlijke “plantintacte manier” te ontwikkelen en het vaaswater is niet vervuild door alle afbraakproducten van de steel zoals in het geval van alleen leidingwater. Let op een juiste dosering om het gewenste resultaat te behalen.  

Het is ook een goede gewoonte om emmers en vazen direct na gebruik  te reinigen en vervolgens weer voor gebruik, daar in kasten en op planken etc. zich meer stof vormt dan wij denken. Voor bloemisten bevelen wij het gebruik van Chrysal Cleaner in emmers en vazen aan.  Dit is een “zacht” reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt en niet agressief is voor snijbloemen. Voor het werkblad en al het gereedschap raden wij Chrysal Clean Touch aan.