Tipsoverzicht

Bloemverzorging

Kan snijbloemenvoedsel huidirritatie veroorzaken?

Bijna ieder product kan huidirritatie veroorzaken. Hoewel Chrysal producten niet als irritatieveroorzakers geclassificeerd staan, kan er toch incidenteel en onder bepaalde omstandigheden irritatie ontstaan, wanneer iemand veelvuldig is blootgesteld aan geconcentreerde oplossingen. Eén van de meest voor de hand liggende aanbevelingen om huidirritatie te voorkomen, is het dragen van handschoenen tijdens het werken met bloemen. Zeker als men weet zeer gevoelig te zijn voor huidirritatie. Hierdoor blijven ook de handen droog, wat belangrijk is, omdat gewonde en natte handen gevoeliger zijn voor irritaties.

Medisch advies
Mocht u zich zorgen maken over het gebruik van Chrysal en mogelijke huidirritatie, dan kunt u medisch advies inwinnen bij uw huisarts. Voor de juiste medische behandeling hebben huisartsen en andere medici toegang tot de informatie in databanken, waarin de samenstellingen van zeer uiteenlopende producten waar mensen mee in aanraking kunnen komen, zijn opgeslagen.