Tips översikt

Tips

Kan snittblomsnäring orsaka hudirritationer?

Nästan alla produkter kan orsaka hudirritationer. Fastän Chrysals produkter inte är klassade som farliga för huden, kan det finnas omständigheter där hudirritationer kan uppstå, t ex om någon utsätts för upprepad exponering av höga koncentrat. En av de mest självklara rekommendationerna för att undvika hudirritationer är att använda skyddshandskar när du arbetar med blommor, speciellt om du vet att du har känslig hud. Detta gör att dina händer hålls torra, vilket är viktigt då blöta och/eller skadade händer är mer känsliga och mottagliga.

Medicinska råd
Om du är orolig för att använda Chrysal och dess produkter och utsättas för möjliga hudirritationer, kan du rådfråga läkare. Läkare och annan medicinsk personal har tillgång till en databas som innehåller information om en rad produkter som människor kan tänkas komma i kontakt med. Detta inkluderar även Chrysals produkter, vilket gör det möjligt för dem att besluta om den mest lämpliga medicinska behandlingen vid behov.