Avalanche rose

Tipsoverzicht

Bloemverzorging

Moeten doorns wel of niet verwijderd worden?

Avalanche rose

Iedere verwonding aan de steel van Rosa leidt tot een sterke vaaswater-vervuiling en tot afbraak van de steelbast en kan zelfs tot knikkende nekken leiden, internationaal bekend als 'bent-neck'. Rosa met doorns staan in vazen met enkel leidingwater langer dan Rosa zonder doorns. Wanneer aan het vaaswater een snijbloemenvoedsel wordt toegevoegd, dan verdwijnt het verschil. Echter het vaaswater van Rosa blijft wel troebel. 

Het enige excuus voor het verwijderen van doorns is het vergemakkelijken van het arrangeren en de handen te beschermen wanneer geen handschoenen worden gebruikt. Als het toch moet, verwijder de doorns dan met een minimale beschadiging van het weefsel. De consument kan de doorns het beste met de hand afbreken door ze opzij te duwen. Alle andere methoden met gebruik van messen en doornverwijderaars zijn schadelijk voor de bloem en echte "vaaslevenkillers".