Zrównoważona gospodarka

Problemy związane z tworzywami sztucznymi w środowisku naturalnym oznaczają, że znalezienie bardziej zrównoważonych rozwiązań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Naszym celem jest osiągnięcie zamkniętego obiegu w co najmniej 50% w roku 2030, a w 2040 roku w 100%.

2. Wkład w zrównoważoną gospodarkę

Cel: 50% obiegu zamkniętego do 2030, 100% w 2040.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Minimalizacja odpadów
 • Utrzymanie jakości wody
 • Korzystanie z opakowań z recyklingu
 • Korzystanie ze zrównoważonych surowców

Odpowiedzialny biznes

 • Utrzymanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw i wartości
 • Działanie w zgodzie z zasadą przejrzystości
sustainable packagings

Wkład w zrównoważoną gospodarkę

Posiadamy już kompletną linię ekologicznych saszetek z odżywką kwiatową, a dzięki naszemu opakowaniu Bag-in-Box dla profesjonalistów zużywamy do 70% mniej plastiku. Na tym nie poprzestajemy. Nasze cele to:

 • Całkowita rezygnacja z surowców pierwotnych w opakowaniach do 2030 roku.
 • Wprowadzenie dla wszystkich produktów opakowań nadających się do recyklingu, wielokrotnego użytku lub kompostowania do 2025 roku.
 • Wprowadzenie opakowań w pełni nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku do 2040 r.

Ewaluacja produktu

Przeprowadzamy pełną ocenę i klasyfikację produktów na podstawie wielu wskaźników środowiskowych. Jesteśmy zdeterminowani, aby najpóźniej do 2030 r. 100% naszych gotowych produktów i surowców było pozyskiwane w sposób zrównoważony.

 • Pełna ocena i klasyfikacja produktu pod kątem biodegradowalności, pochodzenia biologicznego i ekotoksyczności do końca 2021 r.
 • W 2030 roku 100% gotowych produktów i surowców będzie będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł.

 

responsible business

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo

Niezwykle ważne jest dla nas utrzymanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw i wartości oraz przejrzyste działanie. Aby to osiągnąć postawiliśmy sobie następujące cele:

 • Nasi dostawcy będą przestrzegać Kodeksu Dostawcy Chrysal-a do 2022 roku.
 • Zrównoważony rozwój będzie kryterium w naszych decyzjach zakupowych u wszystkich naszych dostawców do 2025 roku.

Więcej informacji?

Skontaktuj się z Chrysal International lub jednym z naszych oddziałów