Zrównoważona gospodarka

Problemy związane z tworzywami sztucznymi w środowisku naturalnym oznaczają, że znalezienie bardziej zrównoważonych rozwiązań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Naszym celem jest osiągnięcie zamkniętego obiegu w co najmniej 50% w roku 2030, a w 2040 roku w 100%.

  2. Wkład w zrównoważoną gospodarkę

  Cel: 50% obiegu zamkniętego do 2030, 100% w 2040.

  Gospodarka o obiegu zamkniętym

  • Minimalizacja odpadów
  • Utrzymanie jakości wody
  • Korzystanie z opakowań z recyklingu
  • Korzystanie ze zrównoważonych surowców

  Odpowiedzialny biznes

  • Utrzymanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw i wartości
  • Działanie w zgodzie z zasadą przejrzystości
  sustainable packagings

  Wkład w zrównoważoną gospodarkę

  Posiadamy już kompletną linię ekologicznych saszetek z odżywką kwiatową, a dzięki naszemu opakowaniu Bag-in-Box dla profesjonalistów zużywamy do 70% mniej plastiku. Na tym nie poprzestajemy. Nasze cele to:

  • Całkowita rezygnacja z surowców pierwotnych w opakowaniach do 2030 roku.
  • Wprowadzenie dla wszystkich produktów opakowań nadających się do recyklingu, wielokrotnego użytku lub kompostowania do 2025 roku.
  • Wprowadzenie opakowań w pełni nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku do 2040 r.

  Ewaluacja produktu

  Przeprowadzamy pełną ocenę i klasyfikację produktów na podstawie wielu wskaźników środowiskowych. Jesteśmy zdeterminowani, aby najpóźniej do 2030 r. 100% naszych gotowych produktów i surowców było pozyskiwane w sposób zrównoważony.

  • Pełna ocena i klasyfikacja produktu pod kątem biodegradowalności, pochodzenia biologicznego i ekotoksyczności do końca 2021 r.
  • W 2030 roku 100% gotowych produktów i surowców będzie będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł.

   

  responsible business

  Odpowiedzialne przedsiębiorstwo

  Niezwykle ważne jest dla nas utrzymanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw i wartości oraz przejrzyste działanie. Aby to osiągnąć postawiliśmy sobie następujące cele:

  • Nasi dostawcy będą przestrzegać Kodeksu Dostawcy Chrysal-a do 2022 roku.
  • Zrównoważony rozwój będzie kryterium w naszych decyzjach zakupowych u wszystkich naszych dostawców do 2025 roku.

  Więcej informacji?

  Skontaktuj się z Chrysal International lub jednym z naszych oddziałów