smart energy
smart energy

1.Bekämpa klimatförändringarna

Mål: Klimatneutrala till 2030, därefter fortsätta att sträva efter en positiv påverkan.

Nollutsläpp:

• Minska våra CO2-utsläpp

• Ökad energieffektivitet

• Använda hållbara energikällor

Transport:

• Bidra till innovativa transporter

• Möjliggör smart mobilitet

lca

Den mest hållbara partnern i blomsterindustrin

Vi siktar på att vara klimatneutrala till 2030 och därför började vi analysera vårt koldioxidavtryck fullt ut 2019. Vi gör detta för alla våra produkter och verksamheter i samarbete med Ecochain genom Life Cycle Assessment (LCA ).  Det är viktigt för oss att känna till vår påverkan på miljön eftersom det kommer att ge riktning för framtida produktutveckling och kommer att ge oss insikter på vilka sätt vi kan hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsmål. Nu kan vi förbättra där det verkligen betyder något. Det är så här vi vill vara den mest hållbara partnern i blomsterbranschen.

zonnepanelen

Koldioxidavtryck

Beräkningar visade att vår verksamhet endast står för 3,4% av vårt koldioxidavtryck 2020 och att 96,6% kommer från våra leverantörer. Detta beror på att vi använder grön (vind) energi, solpaneler, LED-belysning och vi har investerat i reduktion av energi- och gasanvädning. Ett exempel på detta är att vi började blanda våra flytande recept med kallt kranvatten i stället för ljummet. Vi minskar våra scope 3-utsläpp genom att göra rätt val för våra ingredienser och rekommenderar de produkter som har lägst fotavtryck till våra kunder. Med vår sjöfrakttjänst ger vi farmer/odlare och kunder möjlighet att använda sjöfrakt framför flygfrakt, vilket ger en stor minskning av koldioxidavtrycket på upp till 90% på frakt från Kenya till Nederländerna. Med våra hållbara förpackningar hjälper vi också kunderna att minska sina förpackningars fotavtryck och bidra till en cirkulär ekonomi. Utöver detta, har vi gjort flertalet förändringar, såsom ökat kvantiteterna på många av våra lösningar, genom att öka antalet produkter per pall och på så sätt reducera transportutsläpp och användning av kartong.

Våra mål

För att uppnå detta har vi satt upp följande mål:

  1. Noll koldioxidavtryck till 2030.
  2. Minska energiförbrukningen med 25% till 2030.
  3. Minska vår påverkan av inköp med 25% till 2025.
  4. 100% förnybar energi internationellt till 2025.
  5. Minska våra CO2-utsläpp med 25% vid utgående transporter till 2025.
  6. Fullständig internationell utbyggnad av Ecochain i slutet av 2022.
  7. Fullständiga beräkningar av end-of-life fotavtryck per produktgrupp senast 2022.

Ett av våra mål har redan uppnåtts:

  1. 100% av produkterna har en LCA på CO2-utsläpp.