Bidra till en hållbar ekonomi

Den växande utmaningen med plast i miljön gör att det är mer angeläget än någonsin att hitta mer hållbara lösningar. Till 2030 vill vi vara minst 50 % cirkulära och 100 % 2040.

2. Bidra till en hållbar ekonomi

Mål: 50 % cirkulär till 2030, 100 % 2040.

Cirkulär ekonomi

 • Minimera avfall
 • Upprätthålla vattenkvaliteten
 • Använda cirkulär förpackning
 • Använda hållbara ingredienser

Ansvarsfull verksamhet

 • Upprätthålla en ansvarsfull leverans- och värdekedja
 • Fungerar transparent
sustainable packagings

Bidra till en hållbar ekonomi

Vi har redan ett komplett sortiment av hållbara snittblomsternäringspåsar och med vår Bag-in-Box-förpackning för Professional använder vi upp till 70 % mindre plast. Men vi stannar inte där. Våra mål:

 • Alla våra förpackningar är av helt icke-jungfruligt material till 2030.
 • Alla våra produkter har återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara förpackningar senast 2025.
 • Helt återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar senast 2040.

Produktutvärdering

Vi utför också en fullständig produktutvärdering och klassificering av flera miljöindikatorer. Vi är fast beslutna att ha 100 % av våra färdiga produkter och råvaror på ett hållbart sätt senast 2030.

 • Fullständig produktutvärdering och klassificering av biologisk nedbrytbarhet, biobaserad och ekotoxicitet i slutet av 2021.
 • 100 % av de färdiga produkterna och råvarorna kommer från en hållbar källa 2030.
responsible business

Ansvarsfull verksamhet

Det är av yttersta vikt för oss att upprätthålla en ansvarsfull leverans- och värdekedja och att verka transparent. För det har vi satt upp följande mål:

 • Inköpsleverantörer följer Chrysal Supplier Code senast 2022.
 • Hållbarhet som urvalskriterium i våra inköpsbeslut med alla våra leverantörer till 2025.

Mer information?

Kontakta Chrysal Nordic AB