less water use
less water use

2. Bidra till en hållbar ekonomi

Mål: 50 % cirkulärt till 2030, 100 % till 2040.

Cirkulär ekonomi:

 • Minimera avfall
 • Upprätthålla vattenkvaliteten
 • Använda cirkulära förpackningar
 • Använda hållbara ingredienser

Ansvarsfullt företagande

 • Upprätthålla en ansvarsfull leverans- och värdekedja
 • Arbeta transparent
peter sustainable sachets

Bidra till en hållbar ekonomi

Vi har redan ett komplett sortiment av hållbara påsar med snittblomsternäring och med vår Bag-in-Box-förpackning till Professional används upp till 70% mindre plast. Men vi stannar inte där. Våra mål:

 • Alla våra förpackningar ska vara av icke-nyproducerat material år 2030.
 • Alla våra produkter har återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara förpackningar år 2025.
 • Helt återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar senast 2040.
Responsible business

Ansvarsfullt företagande

Det är av yttersta vikt för oss att upprätthålla en ansvarsfull leverans- och värdekedja och att arbeta transparent. För att uppnå detta måste vi arbeta tillsammans med våra leverantörer och partners. Därför har vi satt upp följande mål:

 • Inköpsleverantörer följer Chrysal Supplier Code senast 2022.
 • Med alla våra leverantörer har vi hållbarhet som urvalskriterier vid inköpsbeslut senast 2025.

Våra mål

För att uppnå detta har vi satt upp följande mål:

 • Alla våra förpackningar ska vara tillverkade av icke-nyproducerat material år 2030.
 • Alla våra produkter har återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara förpackningar år 2025.
 • Helt återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar senast 2040.