protect bees
protect bees

4. Mot en positiv miljöpåverkan

Genom att bekämpa klimatförändringarna och bidra till en hållbar ekonomi eliminerar vi alla negativa effekter vi har på miljön som företag. Vi strävar efter att ta det ett steg längre och också bidra positivt till den miljö vi är beroende av. Detta genom att aktivt stödja biologisk mångfald och möjliggöra hållbar mark- och vattenanvändning.

Mål: Att bidra positivt till den miljö vi är beroende av.

Hållbar resursanvändning

  • Möjliggöra hållbar mark- och vattenanvändning
  • Stöd till biologisk mångfald
biodiversity

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald avser all den variation av liv som finns på jorden (växter, djur, svampar och mikroorganismer) samt de samhällen som de bildar och de livsmiljöer där de lever.

Förlusten av biologisk mångfald har ökat i en alarmerande takt under 1900-talet. Klimatförändringarna påverkar redan arternas utbredning över hela världen och kommer att påverka naturen avsevärt under 2000-talet.

bees

Chrysal bin & bin för utveckling

Bin är oerhört viktiga för naturen. De hjälper blommor och växter att reproducera sig och utgör därmed en viktig del av ekosystemet. Till vår stora förfäran kämpar bin världen över. I vissa områden har bin till och med helt försvunnit.

Chrysal hjälper till att kämpa emot minskningen av antalet bin, både lokalt och utomlands. Det gör vi genom att stödja Bees for Development i Afrika. Detta är ett lokalt initiativ som hjälper familjer i Uganda och Etiopien att sätta upp sina egna bikupor vilket ger dem ett sätt att generera välbehövlig inkomst. På vårt huvudkontor i Naarden har vi också 3 bikolonier i vår trädgård.