Bloemenbureau Holland

Tips översikt

Tips

Hur väljer du den bästa vasen till din bukett?

Bloemenbureau Holland

Det finns ett logiskt samband mellan storlek, längd och vikt av en bukett med snittblommor och storlek, längd och vikt på vasen. Florister har ofta som tumregel att höjden av vasen bör vara mellan 40 - 60% av höjden på buketten.

 

Detta försäkrar dig om;

 • Att blommorna står rakt
 • Att vasen företrädelsevis kan innehålla tillräckligt med vatten för åtminstone en vecka
 • Att vasen väger tillräckligt 
 • Att man får önskat resultat

Hos konsumenten:

 • Rengör vasen före användning
 • Använd rätt storlek och tillsätt rätt mängd näring till buketten;
  Små - medelstora buketter: näring för 1 liter vaslösning
  Stora buketter: näring för 2 liter vaslösning
 • Efter användning, rengör vasen och ställ den upp och ner