Bladbränna

Tips översikt

Vanliga problem

Vad orsakar bladbränna och hur man undviker det?

Bladbränna

Bladbränna är ett komplext fenomen och är resultatet av brända bladceller. En betydande orsak till bristning av cellväggarna, är en överdriven osmotisk effekt av cellinnehållet och därmed ett alltför starkt vatteninflöde. Bladet missfärgas slutligen från grått till brunt och känns torrt och krispigt vid beröring. Främmande ämnen från andra blommor i vasen kan också bidra till bladet bränns (bladnekros). 

Undvik följande situationer för att minska risken för bladbränna:

  • Allför lång belysning (utökat dagsljus, artificiell belysning i växthuset) på vintern och/eller för blomleveranser för speciella helgdagar. Klyvöppningarna (porer) förlorar förmågan att stänga. Blommans fukthalt fortsätter att minska och blomman suger upp alltför mycket vasvatten om näring har lagts till. Men, utan näring får ofta blomman inte tillräckligt med vatten
  • Svag vävnad ett resultat av brist på ljus under sista delen i tillväxtfasen, gör blomman känslig för näring
  • Överdosering av näring från ett genomsnitt på över 150% av den föreskrivna mängden
  • Giftiga metalljoner i vasvattnet såsom zink, klorin, fluorider och järn från brunnsvatten
  • Användandet av vasrengöring, såsom klorin, tvättmedel och rengöring/desificeringstabletter
  • Slem eller andra utfällningar från andra blommor i mixade buketter i hink eller vas (till exempel Narcissus slem)

Vi råder alltid till att använda dessa produkter RVB Clear Intensive och Professional 2