Cutting stems

Tips översikt

Tips

Varför ska du skära av stjälkarna?

Cutting stems

Det finns 3 huvudorsaker till att skära av stjälken:

  • När odlaren har skördat blomman från moderplantan/rötterna, börjar den skadade stjälken läka sig själv, ungefär som ett sår vår hud. Den avskurna blomstjälken skyddar sig mot infektioner och uttorkning genom att försegla skärsåret. Detta innebär att när snittblommor sätts i en hink eller vas med näringslösning, är vattenabsorptionen kraftigt minskad eller helt stoppad vilket resulterar en för tidig död av hela blomman
  • Sår stjälkbarken är en utmärkt näringskälla för mikroorganismer. Mikroorganismer växer bara om de har något att livnära sig på i hinken eller vasen. Stora mängder kan orsaka sämre kvalitet av vissa snittblommor, eftersom de delvis kan försegla  änden av stjälken. Detta är ett av de viktigaste skälen för att skära av en bit av stjälken efter en "torr" period och det förhindrar också förorening av hink eller vas
  • Förorenade och organiska material blockerar snittytan, precis som luftbubblor i en uttorkad ände av stjälken. Detta orsakar också för tidigt vissnande av snittblommor. Genom att skära av änden på stjälken (med åtminstone 2-5 cm) avlägsnas dessa blockeringar.

Råd
Om snittblommor har varit torra i mer än 30 minuter, skär av en del av stjälken innan du placerar dem i en hink eller vas. Detta gäller alla faser i blommans liv. Att arbeta i en ren miljö, ta bort föroreningar och undvika stjälkskador hjälper till att förebygga svinn, sparar pengar och säkerställer normal blomutveckling samt en nöjd kund!