Tips översikt

Tips

Varför skall du undvika drag?

Drag kan vara ett problem i hela blomkedjan, från odlaren till konsumenten. Det gör att blommans fuktighet avdunstar i högre grad än den kan absorbera och detta leder till uttorkning. Porerna på undersidan av bladet reglerar både fukt och värme, men också den koldioxid och kväve som utbytes med den omgivande luften. Om det finns lite luftrörelse, bildar luftskiktet runt bladet en skyddskudde mot överdriven avdunstning. När det finns större luftrörelser, orsakat av drag, försvinner detta naturliga skyddande skikt och blomman avdunstar mer fukt än den kan absorbera vilket återigen resulterar i kraftlösta blad och blommor.

 

Tips:

  • Håll fönster och dörrar stängda om det är möjligt
  • Använd lämpliga förpackningar för att förebygga transportskador och uttorkning genom bladen
  • Undvik att sätta blommor i direkt vinddrag från ytterdörrar, öppna fönster, fläktar, element och air-condition
Our sustainable flower food selection