Shelf life potted plants_ BBH

Tips översikt

Tips

Vilka faktorer avgör hållbarheten för krukväxter?

Shelf life potted plants_ BBH

Krukväxtens utveckling och dess hållbarhet, bestäms av bl a klimatet samt andra faktorer och är olika för olika sorter och odlare. Avvikelser från den "optimala" skötslen, leder till kortare hållbarhet för konsumenten. Behandling efter skörd kan inte påverka den genetiska potentialen.

  • Odlingsförhållande: ljus, temperatur, luftfuktighet, gödning, tillväxtregulatorer och växtskydd kan ha en märkbar effekt på kvaliteten på växten.
  • Behandling efter skörd: temperatur, luftfuktighet, ljus och speciellt etylengaser, bestämmer om huruvida krukväxten blir levererad till kunden i god kondition eller inte. Högre temperaturer främjar blomutvecklingen. Luftfuktigheten spelar en avgörande roll för vattenavdunstningen vilket i sin tur kan leda till vattenbrist. Stora skillnader på detta och temperaturen främjar tillväxt av Botrytis. Att använda rätt produkt för behandling efter skörd för specifik krukväxt, är nyckeln till att hålla god kvalité och därmed distributionskedjan intakt. 
  • Hygien: dåliga hygienförhållande främjar tillväxt av oönskade mikroorganismer.
  • Distribution/transporttid: krukväxter fortsätter att vara aktiva under transporten. Klimatkontroll, rätt förpackning, behandling efter skörd och distributionstid är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att bibehålla kvaliteten.

För att öka livslängden på krukväxter, använd Chrysal Leafshine och Aqua Pad.