Naar een positieve impact op het milieu

Een positieve bijdrage leveren aan het milieu waar we allemaal van afhankelijk zijn, door biodiversiteit te ondersteunen en duurzaam land- en watergebruik te faciliteren.

4. Naar een positieve impact op het milieu

Doel: Positief bijdragen aan het milieu waar we van afhankelijk zijn

Duurzaam gebruik van grondstoffen

  • Duurzaam land- en watergebruik mogelijk maken
  • Ondersteunen biodiversiteit
biodiversity

Biodiversiteit

Biodiversiteit verwijst naar alle varianten van leven die gevonden worden op onze planeet (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) alsmede de ecosystemen die ze vormen en de habitats waarin ze leven.

Het verlies van biodiversiteit is gegroeid in de 20e eeuw. Klimaatverandering beïnvloedt de verdeling van soorten over de hele wereld en zal een grote impact hebben op de natuur in de 21e eeuw.

Chrysal bijen & Bees for Development

Bijen zijn extreem belangrijk voor de natuur. Ze helpen bloemen en planten zich voor te planten en vormen dus een cruciaal onderdeel van het ecosysteem. Helaas hebben bijen het wereldwijd moeilijk. In sommige gebieden zijn bijen zelfs volledig verdwenen.

Chrysal zet zich in voor bijen, zowel lokaal als in het buitenland. We doen dit door Bees for Development in Afrika te ondersteunen. Dit lokale initiatief helpt arme families in Oeganda en Ethiopië door eigen bijenkorven op te zetten, waarmee broodnodig inkomen kan worden gegenereerd. Daarnaast hebben we op ons hoofdkantoor in Naarden 3 bijenkolonies in onze tuinen.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Chrysal Nederland