Terug

CEO Chrysal ondertekent International Responsible Business Conduct Agreement

04 July 2019

De afgelopen twee jaar is er door een groot aantal vooraanstaande sierteeltbedrijven en NGO’s onderhandeld over een overeenkomst waarin beloofd wordt duurzamer te gaan handelen, op de thema’s van leefbaar loon en gewasbescherming. Na vele overleggen is er nu een definitieve versie, de International Responsible Business Conduct Agreement, gekomen die gisteravond in het World Horti Center in Naaldwijk is ondertekend. Wij van Chrysal zijn hier ook bij betrokken geweest en moedigen dit initiatief zeer zeker aan. Samen met Koppert, Max Havelaar, Stichting MPS en Stichting Natuur & Milieu zijn wij daarom steunbetuigers van deze verklaring en onze CEO Peter Vriends heeft daarom de ondersteunende overeenkomst gisteren ondertekend. Een mooie stap richting verduurzaming van de sierteeltsector!

Meer informatie?

Neem dan contact op met Chrysal Nederland