Tillbaka

--Vad är stjälkskador och hur undviker man det?

Stjälken bär blomman och ger blomman tillgång till vatten. Stjälken bör förbli oskadd för att man ska kunna njuta av blommorna så länge som möjligt. Ta inte bort taggar eller ytterhöljet/bark på vedartade stjälkar. Visste du att skrapning och taggborttagning är bland det värsta man kan göra med stjälken?

Effekter av stjälkskrapning
Skrapning skadar stjälkbarken, blommornas naturliga skydd, vilket orsakar ett stort sår. Resultat: en snabbt vissnande blomma, ett kort vasliv, extra avfall för florist/återförsäljare och en besviken kund.
Grumligt och illaluktande vasvatten.När stjälken är sämre ökar också aktiviteten av mikroorganismer i vasvattnet.Giftiga ämnen. Den skadade stjälken kan också läcka ämnen som är giftiga för andra blommor. Detta är vanligt förekommande i blandade buketter.
Läckande celler (sår). Förutom att stjälken är sämre, föreligger också en risk att tillväxten av mikroorganismer ökar på grund av läckande cellfukt. Socker i denna form är en utmärkt måltid för mikroorganismer och vasen kommer att förorenas snabbare.

Effekterna av tillplattning

I denna gamla myt, antogs det att plattning av stjälkarna skulle öka vattenabsorptionen. Detta är faktiskt fallet under en mycket kort tid, men tillplattningen skadar cellerna i stjälken och stjälkens bark i en sådan utsträckning att en stor del av cellfukten läcker ut. Detta gör sammantaget att mikroorganismerna kan växa i snabbare takt.

Effekter av förbränning

Förbränning av stjälken bokstavligen dödar stjälken! Bakgrund till denna teknik är att den så kallade "blödningen" upphör och detta skulle möjliggöra större vattenupptagning. Vid en första anblick kan man observera en ökning av vattenupptagningen. Dock efter ett par dagar, börjar stjälken till slut att ruttna och frigöra organiskt material från stjälkbarken i hinken/vasen, vilket resulterar i en kraftig minskning av blomutvecklingen.

Vad kan du göra?

 

Odlare använder näring sk efterskördsbehandlingar, detta för att hålla snittytan öppen och stimulera vattenupptagning. Med denna typ av behandling, förblir stjälkvävnaden intakt, och hinken/vasvattnet belastas inte med föroreningar och material som hämmar utvecklingen av blommorna.
När det är möjligt, lämna stjälkbarken och taggarna kvar och begränsa användningen av verktyg: Defoliators/taggbortagningsmaskin. Dessa maskiner används ofta inom industrin och av floristen. Gamla och stela borstar i dessa maskiner är särskilt förödande för stjälkarna. Använd därför alltid mjuka borst och byt ut dem regelbundet.
Knivar: användning av kniv för att skrapa stjälkar, tjänar inte något syfte och leder endast till sämre kvalitet.
Taggborttagningsverktyg: det här verktyget används av i bland av florister för att ta bort taggar från stjälkarna. Denna metod skadar också stamcellerna och har en negativ inverkan på vaslivet. När det är möjligt, lämna taggar på stjälken.