Chrysal Cares

Jouw duurzame partner

Duurzaamheid is een belangrijk deel van wie we zijn en hoe we werken. We bieden een fijne werkomgeving voor ons personeel en voegen waarde toe aan de duurzaamheidsambities van onze klanten. Samen streven we ernaar om de standaard voor duurzaamheid neer te zetten voor onze industrie.

We hebben een sterke focus op het verminderen van uitval en watergebruik in elke fase van de sierteeltketen, met onze producten, adviezen en protocollen. Op deze manier is het ons doel om de meest duurzame partner te zijn. 

.

.

Overview sustainability pillars

Chrysal Cares

Ons Chrysal Cares programma werd oorspronkelijk opgezet in 2009 aan het begin van onze duurzaamheidsreis. In het afgelopen decennium hebben we veel geleerd. Met ons duurzaamheidsprogramma focussen we op vier pilaren:

 1. Vechten tegen klimaatverandering
  Klimaatneutraal in 2030, daarna streven naar een positieve impact.
   
 2. Bijdragen aan een duurzame economie
  Naar 50 procent circulair in 2030, 100 procent in 2040.
   
 3. Zorgen voor personeel en mensen
  Levens en werk verbeteren. 
   
 4. Naar een positieve impact op het milieu
  Positief bijdragen aan het milieu waarvan we afhankelijk zijn.

1. Vechten tegen klimaatverandering

Het is ons doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn en daarom hebben wij in 2019 onze CO2-voetafdruk volledig geanalyseerd. Dit doen wij in samenwerking met Ecochain. Het is voor ons belangrijk om onze impact op het milieu in kaart te hebben om richting te geven aan toekomstige productontwikkelingen en het verschaft ons inzichten in hoe we onze klanten nog beter kunnen helpen met hun duurzaamheidsdoelen. 

Voor meer informatie en voor onze doelstellingen:

"Vechten tegen klimaatverandering"

2. Bijdragen aan een duurzame economie

De toenemende uitdaging van plastic in het milieu zorgt ervoor dat het steeds belangrijker wordt om duurzame oplossingen te hebben. In 2030 willen we minstens 50% circulair zijn en in 2040 is het doel om 100% circulair te zijn. Om dit doel te behalen, focussen we op het hebben van circulaire verpakkingen, die volledig gemaakt zijn van herbruikte materialen en die volledig herbruikbaar of recyclebaar zijn. Ook gebruiken we hierbij uitsluitend duurzaam verkregen ingrediënten, waarmee we onze verspilling minimaliseren en waterkwaliteit behouden.

Voor meer informatie en voor onze doelstellingen:

"Bijdragen aan een duurzame economie"

3. Zorgen voor personeel en mensen

Bij Chrysal geven we om mensen. We bieden een fijne werkplek voor ons personeel waarbij gezondheid en veiligheid onze hoogste prioriteit en verantwoordelijkheid zijn. Ook hechten we veel waarde aan gelijkheid en diversiteit. Verder ondersteunen wij lokale gemeenschappen door bij te dragen aan hun gezondheid en educatie en door bij te dragen aan lokale ontwikkeling.

Voor meer informatie en onze doelstellingen:

"Zorgen voor personeel en mensen"

4. Naar een positieve impact op het milieu

Door te vechten tegen klimaatverandering en bij te dragen aan een duurzame economie, elimineren we alle negatieve effecten die wij als bedrijf hebben op het milieu. Maar we willen nog een stap verder gaan en ook positief bijdragen aan het milieu waar we allemaal van afhankelijk zijn. Dit doen we door ons in te zetten voor biodiversiteit en duurzaam gebruik van land en water mogelijk te maken.

Voor meer informatie en onze doelstellingen:

"Naar een positieve impact op het milieu"

Meer informatie?

Neem dan contact op met Chrysal Nederland