zrównoważony biznes
zrównoważony biznes

W stronę branży kwiatowej o zerowym wpływie na środowisko

Sprawozdania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie pozostawiają złudzeń: wszyscy musimy wzmóc wysiłki na rzecz zrównoważonej przyszłości. Choć Chrysal zawsze był zaangażowany w ograniczanie ilości odpadów i zużycia wody, to w 2009 roku rozpoczęliśmy realizację programu Chrysal Cares CSR. Obecnie zrównoważony rozwój stawiamy na pierwszym miejscu i zajmuje on centralne miejsce w naszej strategii biznesowej. Nadal mamy wiele wyzwań do pokonania, ale dążymy zarówno do rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa jak i całej branży kwiatowej. Pragniemy pomóc wszystkim naszym partnerom w realizacji ich ambicji poprzez dostarczanie zrównoważonych rozwiązań i technologii, a także poprzez dzielenie się naszą wiedzą i najlepszymi praktykami.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią tego, kim jesteśmy i jak pracujemy. Nasze działania tworzą wartość dodaną dla ambicji naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspólnie dążymy do ustanowienia standardów zrównoważonego rozwoju w naszej branży oraz tworzymy przyjazne miejsce pracy dla naszych pracowników.

Skupiamy się na ograniczeniu ilości odpadów i zużycia wody na każdym etapie łańcucha branży ogrodniczej, poprzez nasze produkty, porady i protokoły. W ten sposób chcemy być najbardziej zrównoważonym partnerem.

Współpracujemy z naszymi partnerami, aby zrealizować nasze ambicje: prawdziwie zrównoważony biznes i branżę.

Walka ze zmianami klimatycznymi

Neutralność klimatyczna do 2030 roku następnie dążenie do pozytywnego wpływu na środowisko.

Więcej

Wkład w zrównoważoną gospodarkę

50% obiegu zamkniętego do 2030
100% w 2040

Więcej

Dbałość o ludzi

Poprawa warunków
życia i pracy

Więcej

Pozytywny wpływ na środowisko

Pozytywny wkład w ochronę środowiska,
od którego jesteśmy zależni.

Więcej

walka ze zmianami klimatycznymi
walka ze zmianami klimatycznymi

1. Walka ze zmianami klimatycznymi

Dążymy do neutralności klimatycznej do 2030 r., dlatego w 2019 r. zaczęliśmy badać nasz ślad węglowy. Analiza ta obejmuje wszystkie nasze produkty oraz działania i realizujemy ją we współpracy z Ecochain. Wiedza o tym jaki wpływ wywieramy na środowisko naturalne jest dla nas ważna, ponieważ dzięki niej rozumiemy w jakim kierunku powinniśmy rozwijać nasze produkty oraz w jaki sposób możemy pomóc naszym klientom w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:
"Walka ze zmianami klimatycznymi"

wkład w zrównoważoną gospodarkę
wkład w zrównoważoną gospodarkę

2. Zrównoważona gospodarka

Problemy związane z tworzywami sztucznymi w środowisku naturalnym oznaczają, że znalezienie bardziej zrównoważonych rozwiązań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Naszym celem jest osiągnięcie zamkniętego obiegu w co najmniej 50% w roku 2030, a w 2040 roku w 100%. Aby to osiągnąć, koncentrujemy się na wprowadzaniu opakowań o obiegu zamkniętym, które są wykonane w całości z materiału innego niż pierwotny i w pełni nadają się do recyklingu lub ponownego użycia. Ponadto będziemy używać wyłącznie składników pozyskiwanych w sposób zrównoważony, dzięki czemu zminimalizujemy ilość odpadów i nie będziemy wpływać na obniżenie jakości wód.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:
"Zrównoważona gospodarka"

dbałość o ludzi
dbałość o ludzi

3. Dbałość o naszych pracowników i innych ludzi

W Chrysal-u dbamy o ludzi. Tworzymy przyjazne miejsce pracy dla naszych pracowników. Ich zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem i bierzemy za nie odpowiedzialność. Wartościami, które cenimy jest równość i poszanowanie różnorodności. Ponadto wspieramy lokalne społeczności oraz ich rozwój przyczyniając się do poprawy jakości ich życia, edukacji oraz zdrowia.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:
"Dbałość o ludzi i naszych pracowników"

pozytywny wpływ na środowisko
pozytywny wpływ na środowisko

4. W kierunku pozytywnego wpływu na środowisko

Walcząc ze zmianami klimatycznymi i przyczyniając się do zrównoważonej gospodarki, eliminujemy negatywny wpływ, który jako firma wywieramy na środowisko. Naszym celem jest pójście o krok dalej. Pragniemy wnieść swój pozytywny wkład w środowisko, od którego jesteśmy zależni. Dlatego aktywnie wspieramy bioróżnorodność i umożliwiamy zrównoważone użytkowanie gruntów i wody.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:
"W kierunku pozytywnego wpływu na środowisko"