Pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Chcemy iść o krok dalej w zrównoważonym rozwoju: wnieść pozytywny wkład w środowisko, od którego zależymy, poprzez wspieranie bioróżnorodności i zrównoważone użytkowanie gruntów i wody.

Zrównoważona gospodarka

Problemy związane z tworzywami sztucznymi w środowisku naturalnym oznaczają, że znalezienie bardziej zrównoważonych rozwiązań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Naszym celem jest osiągnięcie zamkniętego obiegu w co najmniej 50% w roku 2030, a w 2040 roku w 100%.

Usługi

Oferujemy pełen zakres usług, dzięki którym Twoje kwiaty i rośliny osiągną doskonałą jakość, a Twój biznes będzie się rozwijać.

Subskrybuj